Understen, en ö med angöringsfyr i Södra Kvarken mellan Uppland och Åland, 27 km öster om Öregrund. 

Redan på 1700 talet byggdes det första sjömärket på ön. År 1830 uppfördes ett 9 m högt märke som blåste ner 1839 och ersattes 1841 av en 11 m hög tresidig träbåk.

Första fyren tändes 11 nov. 1848, byggd av gråsten,

13 m hög, skenet syntes 3½ mil, klassificerad stillastående spegelfyr.

År 1880 förstärktes skenet då man ökade paraboliska speglar från 10 till 14 och bytte rovoljelamporna mot 14 envekiga fotogenlampor. Fyren var låg och ljusstyrkan fortfarande svag så man byggde 1915-16 en 39 m hög betongfyr (Sveriges näst högsta fyr)

 

Äldsta boningshuset är från 1848. Fyrvaktarbostad med källare är byggd 1868. Nytt hus för fyrmästare byggdes 1915.

Den ursprungliga fyren från 1848 är fortfarande kvar i samma skick som när den släcktes. Tyvärr är alla speglar och lampor borttagna

Understen

        N 60 17, O 18 55

Understens fyrplats och fyrpersonal

 

Marianne Brus

 

Släkten Abrahamsson,

 

 

Om ni har något material med anknytning till fyrplatsen Understen kontakta staffan@merces.se

som kom till Understen några veckor gammal och till sist blev fyrmästare, Sveriges enda kvinnliga. Läs vad som skrivtits om henne och artiklar som hon skrivit.
Läs om Jan Abrahamsson som var fyrvaktare på Understen i mer än 45 år och andra människor på fyrplatsen